გლიკემიური ინდექსის მნიშვნელობა წონაში კლების დროს

გლიკემიური ინდექსი – ეს არის მაჩვენებელი, რომელიც ასახავს, თუ რა სისწრაფით იშლება ესა თუ ის პროდუქტი ადამიანის ორგანიზმში და გარდაიქმნება გლუკოზად

უფრო ვრცლად