რამდენ კალორიას წვავ სიარულის დროს

  ტემპი: სიარული, 3.2 კმ/სთ, ნელი ტემპი, სწორი ზედაპირისიარული, 4.0 კმ/სთ, დაღმართისიარული, 4.0 კმ/სთ, სწორი ზედაპირისიარული, 4.8 კმ/სთ, საშუალო ტემპი,

უფრო ვრცლად