ვარჯიშები ლამაზი ხელების და მხრებისათვის

იმისათვის, რომ გქონდეთ ლამაზი და მოხდენილი აღნაგობა, საჭიროა მთელი სხეულის ჰარმონიულად განვითარება და ვარჯიშით დატვირთვა. ხშირად, ქალები მხოლოდ პრობლემურ ზონებზე

უფრო ვრცლად