ვარჯიშები მშობიარობის შემდეგ: პირველი თვე

როდის შეიძლება ვარჯიშის დაწყება? ექიმების უმეტესობა იზიარებს მოსაზრებას, რომლის მიხედვითაც ვარჯიშის დაწყება მშობიარობიდან ექვსი კვირის შემდეგ, სათანადო საკონტროლო შემოწმების გავლის

უფრო ვრცლად