ვარჯიში დუნდულების და ბარძაყის ფორმისთვის

ამ კომპლექსის საშუალებით ტონუსში მოიყვანთ და გააძლიერებთ დუნდულა და ბარძაყის კუნთებს, ასევე შეამცირებთ მათ მოცულობას. ვარჯიშები კვირაში მინიმუმ სამჯერ უნდა

უფრო ვრცლად