პროტეინი – სპორტული დანამატი კუნთების ზრდისთვის

პროტეინი – სპორტული საკვები დანამატია, რომელშიც 70-95% კონცენტრირებული ცილაა. პროტეინის ეფექტი მდგომარეობს, იმაში რომ, ორგანიზმში ის იშლება ამინომჟავებად, რომლისგანაც შემდეგ

უფრო ვრცლად