იდეალური წონის კალკულატორი

იდეალური წონა გამოითვლება შემდეგი ფორმულით – მამაკაცისთვის: (სიმაღლე სმ-ში — 100) х 0.9 = იდეალური წონა ქალისთვის: (სიმაღლე სმ-ში —

უფრო ვრცლად

პულსის მაქსიმალური სიხშირის დასაშვები ზღვარი

პულსის მაქსიმალური სიხშირის დასაშვები ზღვარი გამოითვლება 220-ს გამოკლებული თქვენი ასაკი, მაგ: თუ თქვენი ასაკია 30 წელი, დასაშვები ზღვარია 220-30=190 CalculatorPro

უფრო ვრცლად